Du må være 20 år, ha god helse og tilfredsstillende vandel.
Du må ha bodd i Norge i minimum 4 år!

Du kan søke om kjøreseddel dersom du vil bli yrkessjåfør for buss, minibuss, buss eller liknende.
Se informasjon her: https://www.politiet.no/tjenester/forerkort-og-kjoreseddel/kjoreseddel-for-yrkessjaforer/

For fremmedspråklige søkere:
Før du kan begynne på kurs må du ta en språktest. Denne blir tatt på dagtid her en dag før kursstart. Den tar ca 1 time og består av både muntlig og skriftlig del. Pris for denne er kr 1 000,- og må betales selv om du ikke består testen. Nivå på test er B1-nivå. Dersom du har dokumentasjon på språktest på minst B1-nivå fra før, aksepteres denne.

Når gjennomføres kurs?
Vi gjennomfører kurs etter behov, og det er mellom tre og fire kurs pr. år. Vi holder for tiden på med å utvikle et nytt kursopplegg.

Hva koster kurset?
Pris er ikke fastsatt ennå, men vil nok være på om lag kr 5 000 inkludert kursmateriell.

Hva inkluderer kurset?
Teoretisk opplæring over fire kvelder ved instruktør og praktisk opplæring i bil ved løyvehaver over mange dager. Kurset inkluderer også kurs i økonomisk kjøring, både teoretisk og praktisk del.
Vi legger stor vekt på at du er godt kjent i Skien, og tester deg på bydeler, gater, skoler, barnehager, legesenter, klubblokaler, hoteller osv. Selv om politiet ikke krever kjentmannsprøve i Telemark, så krever vi likevel at du består vår kjentmannsprøve.
Du må også ta et førstehjelpskurs i løpet av den første tiden.
Opplæringen avsluttes med eksamen som består av en muntlig og skriftlig del, samt oppkjøring.

Hvordan bli sjåfør for minibuss / taxibuss hos oss?

Skien Taxibuss er et datterselskap av Skien Taxi og har pr. dato 13 taxibusser med plass opptil 16 personer. Vi kjører blant annet rullestolbrukere, og sjåførene våre må ha god nok helse til å kjøre rullestoler inn i bussene via ramper. Det er også en del flytting av seter, festing av rullestoler osv., så du må ha god rygg og styrke.

Hvis du ønsker å kjøre minibuss må du i tillegg til kjøreseddel ha sertifikat klasse D1.
Se informasjon her:
https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/Hva+har+du+lov+a+kjore/Minibuss+%28klasse+D1+og+D1E%29
Hvert 5. år må du ta etterutdanningskurs dersom du skal opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

 

 

Share This