MILJØFYRTÅRN: Fra venstre konsulent fra Bergfald Tone Skau Jonassen, miljøfyrtårnansvarlig Lars Terje Tveitan, ordfører Hedda Foss Five, nestleder i Skien Taxi Shakewan S. Hassan, verneombud Stein Dalbakk og administrativ leder Heidi Bordier.

Skien Taxi er den første drosjesentralen i Vestfold, Telemark og Agderfylkene som er blitt Miljøfyrtårn. – Skal vi redde jorda, må vi bidra litt alle sammen. Nå skal dere få beviset på at Skien Taxi gjør sin del av jobben, sa ordfører i Skien, Hedda Foss Five, før hun overrakte beviset på at Skien Taxi er blitt et Miljøfyrtårn.
I dag er det kun 12 av landets sentraler som er sertifisert og kan kalle seg Miljøfyrtårn. – Når dere har gjort jobben med å sertifisere dere som Miljøfyrtårn, kan jeg skryte litt til Regjering og Storting og si: Se, hvor flinke vi er i Skien. Vi har til og med en taxisentral som er opptatt av lavest mulig utslipp, sa ordføreren. – Dere har grunn til å være stolte, og jeg håper dette bidrar til at andre drosjesentraler kommer etter.
90 år og ?

Alle fikk nydelig kake med logo for Skien Taxi og Miljøfyrtårn.

I 90 år har Skien Taxi organisert byens drosjeeiere, og det er dermed den eldste drosjesentralen i Telemark. Sentralen har 39 løyvehavere, og totalt er om lag 200 personer engasjert i driften av 50 taxier og 11 taxibusser. Mandag var mange av dem samlet på Rådhusplassen for å motta det synlige beviset på at de er sertifisert som Miljøfyrtårn. Ordfører Hedda Foss Five overrakte diplomet, som også viser at drosjesentralen har forpliktet seg til årlig å redusere de samlede utslippene fra sentralens kjøretøy og stadig vise til mer miljøvennlig drift.

– Våre drosjeeiere har alltid vært opptatt av å kunne tilby våre kunder trygge og gode biler. De har sjelden en bil i mer enn tre år, og på den måten får vi også en stadig mer miljøvennlig bilpark, sier Heidi Bordier, som er administrativ leder i Skien Taxi. – Vi har i dag tre el-taxier og håper vi snart kan få flere. Men her er vi avhengig av hurtigladere. Heldigvis skal hurtigladere komme om ikke altfor lenge.

Miljøvennlig kjørestil
Å gjøre sjåfører bevisst på kjørestil slik at kjøringen blir mer økonomisk, er et viktig tiltak. Derfor har sentralen lært opp tre egne instruktører som står for denne opplæringen. Lars Terje Tveitan og Shakewan S. Hassan er to av dem. – Det har vært en spennende utfordring og har gjort oss til bedre sjåfører, sier taxiførerne.

– Miljøfyrtårn-prosessen har gjort at vi har måttet gå gjennom hele organisasjonen vår. Det har gitt oss større fokus på miljøvern og bidratt til et bedre arbeidsmiljø, sier Stein Dalbakk, som er verneombud i Skien Taxibuss.

Tone Skau Jonassen fra Bergfald Miljørådgivere har bistått Skien Taxi gjennom prosessen. – Det som har vært spesielt med Skien Taxi i denne prosessen, har vært en iver og entusiasme etter å gå foran for å redusere utslipp fra en bransje som til tider har vært sett på som liten grønn bransje, sier rådgiveren.

Miljørådgiver Eigil Movik i Skien Kommune og miljørådgiver for Bergfald Miljørådgivere Tone Skau Jonassen.

90-åringen er klar for framtida og har ambisjon om å feire 100 årsjubileum – med enda mer miljøvennlig taxidrift.

Stolt gjeng foran Rådhuset.

 

Share This