Skien Taxi SA og Skien Taxibuss AS utfører persontransport i Grenlandsområdet i Telemark med 50 taxier og 11 taxibusser. Selskapene er Miljøfyrtårn-sertifiserte. Vårt miljøarbeid skal være preget av omtanke for det ytre miljøet. Vår målsetting er at vi skal medvirke til å minske den negative miljøpåvirkningen som transport innebærer.
Vi driver vårt miljøarbeid gjennom:
• å velge biler, drivstoff, oljer og dekk av god miljømessig standard.
• kontinuerlig jobbe for å redusere og forebygge forurensning til luft, jord og vann.
• økt kunnskap og miljøbevissthet ved å gi grunnleggende miljøopplæring til alle sjåfører.
• å velge produkter fra bedrifter som har et aktivt miljøarbeid med miljøtilpassede produkter.
• følge gjeldende lover og forskrifter, og jobbe for en positiv utvikling innenfor miljøområdet.
• kontinuerlig arbeide for å optimalisere kjøremønsteret.
• å velge leverandører som tilbyr best miljøteknikk og vurdere nullutslippsbiler som kan være aktuelle uten å gi avkall på en god taxistandard.
• å få alle i organisasjonen til å jobbe for kontinuerlig forbedring av miljøarbeidet.

Share This