Skien Taxi og Skien Taxibuss har nettopp blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Det har vært en prosess vi har holdt på med gjennom hele 2017, og vi har fått god hjelp av Tone Skau Jonassen i Bergfald Miljørådgivere. 33 av våre 39 løyvehavere har ønsket å inngå avtale om å være Miljøfyrtårn. Som transportør er det viktig å ha fokus på lavest mulig utslipp til luft, jord og vann, og dermed ha fokus på kontinuerlig forbedring av kjøreatferd, drivstofforbruk og innkjøp. Fokus på arbeidsmiljø er også en viktig del av Miljøfyrtårnarbeidet.

Hvis du vil vite hvilke løyver det er som har forpliktet seg til å være et Miljøfyrtårn, så kan du se det på listen under. Når du kjører med Skien Taxi kan du velge å bestille en taxi som er Miljøfyrtårn ved å si i fra på sentralbordet når du bestiller bil.

Løyve Miljøfyrtårn
H 114 NEI
H 117 MILJØFYRTÅRN
H 118 NEI
H 119 MILJØFYRTÅRN
H 120 MILJØFYRTÅRN
H 121 MILJØFYRTÅRN
H 123 MILJØFYRTÅRN
H 124 NEI
H 125 MILJØFYRTÅRN
H 126 MILJØFYRTÅRN
H 127 MILJØFYRTÅRN
H 128 MILJØFYRTÅRN
H 131 NEI
H 132 MILJØFYRTÅRN
H 133 MILJØFYRTÅRN
H 134 MILJØFYRTÅRN
H 135 MILJØFYRTÅRN
H 137 MILJØFYRTÅRN
H 138 MILJØFYRTÅRN
H 140 MILJØFYRTÅRN
H 141 MILJØFYRTÅRN
H 142 NEI
H 143 MILJØFYRTÅRN
H 144 MILJØFYRTÅRN
H 145 MILJØFYRTÅRN
H 147 MILJØFYRTÅRN
H 149 MILJØFYRTÅRN
H 161 MILJØFYRTÅRN
H 162 MILJØFYRTÅRN
H 163 MILJØFYRTÅRN
H 164 MILJØFYRTÅRN
H 168 MILJØFYRTÅRN
H 194 MILJØFYRTÅRN
H 231 MILJØFYRTÅRN
H 241 MILJØFYRTÅRN
H 242 NEI
H 253 MILJØFYRTÅRN
H 254 MILJØFYRTÅRN
H 255 MILJØFYRTÅRN
R 1117 MILJØFYRTÅRN
R 1120 MILJØFYRTÅRN
R 1124 NEI
R 1125 MILJØFYRTÅRN
R 1126 MILJØFYRTÅRN
R 1131 NEI
R 1138 MILJØFYRTÅRN
R 1142 NEI
R 1143 MILJØFYRTÅRN
R 1149 MILJØFYRTÅRN
R 1231 MILJØFYRTÅRN

Share This